Aktuality

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

bývalé kavárny o celkové výměře 106,21 m2
Bližší informace lze obdržet v době od 7 do 15.30 hod. u Ing. Mgr. Jany Wildové, ředitelky Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, Králova 1742, Tišnov, tel. 549 410 310, případně elektronicky wildova@css.tisnov.cz

Exkurze do Porčova mlýna

Exkurze do Porčova mlýna

CSS Tišnov pořádá v úterý 26. července 2016 exkurzi do Porčova mlýna. V malebné obci Býkovice se nachází historická památka Porčův mlýn a s námi máte příležitost ho navštívit. Za odborného výkladu mlynáře se vrátíte do starých časů, do doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno, kvalita řemeslné práce byla samozřejmostí. Budete účastni skutečného mletí obilí. Prohlédnete si celý mlýn, vodní kolo i mlýnské složení v chodu. Nad náhonem Porčova mlýna se nám naskytne pohled na rybník Býkovec a k vidění bude i malá domácí ,,ZOO“. Dále budeme pokračovat do blízké Krčmy na občerstvení. Krčma nejen že sousedí s Porčovým mlýnem, který opravdu mele mouku svým mohutným mlýnským kolem, ale také je přímo u rybníka, ve kterém se dá koupat či lovit ryby.
Odjezd od Podhorácké restaurace ve 13 hod (další zastávky u pošty, Penny a Pod Klucaninou). Cena 160,-Kč zahrnuje dopravu a vstupné s průvodcem.
Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 osob. Předpokládaný návrat je v 17 30 hod. Kontakty pro bližší informace: Markéta Prokopová (730 193 325), Marta Špirková (773 590 274).

Tísňová péče

Tísňová péče

Centrum sociálních služeb Tišnov Vás zve na předvedení možností tísňové péče, které proběhne v jídelně DPS Králova ve čtvrtek 4.8.2016 od 14.00 hodin. Jste senior nebo osoba se zdravotním postižením nebo o takového člověka pečujete? Uvítali byste pocit jistoty a možnost přivolat si pomoc v případě pádu nebo zdravotních komplikací, 24 hodin denně? Na naše pozvání předvede organizace Život 90 technická zařízení jako je tísňové tlačítko, náramek nebo pohybové čidlo, a seznámí Vás s průběhem celé služby. Přijďte se nezávazně podívat, jak můžete zabezpečit sebe nebo své blízké.

Výlet na zámek Velké Meziříčí

Navštivte s Centrem sociálních služeb zámek Velké Meziříčí, ve čtvrtek 18. srpna.
Renesanční zámek přestavěný z původního hradu, který vznikl v první polovině 13 stol. původně sloužil k obraně města, měl dvoje hradby, 3věže a 5 bašt. Přebudoval ho Lacek z Kravař a Alena z Meziříčí dokončila přestavbu na renesanční zámek. Zámek roku 1723 vyhořel a změnil podobu. Na jeho modernizaci se pak podílel pražský architekt Václav Špaček. V minulosti sloužil zámek také jako porodnice. Nyní zde sídlí expozice Muzea Velké Meziříčí, kterou taktéž navštívíme.
Zámek patří dědicům rodu Podstatzkých-Lichtenstein. Mezi další zajímavosti Velkého Meziříčí jistě patří kostel svatého Mikuláše, který se nachází na velkomeziříčském náměstí. Dominantou kostelní věže je největší prosvětlený hodinový ciferník v ČR, který má průměr 4,2m. I tento kostel budeme mít možnost navštívit. Poslední naší zastávkou bude Jelínkova vila, kde společně poobědváme a zároveň budeme mít i příležitost ochutnat pivo Harrach, který se přímo v Jelínkově vile od r. 2004 vaří.
Odjezd v 11:30 hod. od Podhorácké restaurace. Cena 210 Kč zahrnuje jízdné autobusem a vstupné. Kontakty pro bližší informace: Markéta Prokopová (730 193 325) Marta Špirková (773 590 274). Osobně se můžete přihlásit také v knihovně DPS Králova.

Termíny plavání 1. pololetí 2016

První středa v měsíci – 4. 5. 2016
Třetí středa v měsíci – 18. 5. 2016
Plavání zakončíme již tradičně, zastávkou v restauraci U Mertů
Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11,45 hod. Doprava a vstupné: 100,- Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede. Kontakty pro bližší informace a přihlašování: Markéta Prokopová(mob.: 730 193 325), Marta Špirková (773 590 274) nebo osobně na pečovatelské službě.

Rozvrh pravidelných aktivit

Rozvrh pravidelných aktivit

Realizace projektu CZ.1.04/3.1.03./A7.00183

Dne 1. 11. 2013 byl v naší příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Tišnov společně s naším partnerem Centrem sociálních služeb Kuřim zahájen projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi" (CZ.1.04/3.1.03./A7.00183), financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Celková částka finanční podpory činí 1 085 694,40 Kč a realizace projektu je plánována do 30. 6. 2015.
Partnerství obou organizací vyplynulo z dlouhodobé spolupráce a také z nízkého počtu zaměstnanců, díky němuž by organizace nenaplnily jednotlivé kurzy samostatně.

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Rekonstrukce všech objektů CSS Tišnov byla dokončena.

Více fotografií naleznete v průběžně aktualizovaných fotoalbech zde:
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt A.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt B.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt C.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt D.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt E.

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, IČO 28334949
Tišnov, Králova 1742, Tišnov 66601
tel. 549 410 301- 4, fax. 549 410 308, e-mail: info@css.tisnov.cz

Hlavním účelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov je

  • poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, včetně služeb fakultativních
  • správa domů s pečovatelskou službou (dále DPS) včetně úklidu a údržby
  • hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu
  • hospodaření s byty včetně jejich pronájmu

Příspěvková organizace při naplňování svého účelu může zajišťovat kulturně společenskou a zájmovou činnost tišnovským seniorům a osobám se zdravotním postižením, v zájmu zachování a rozvoje jejich schopností a zapojení do společenského života.

Příspěvková organizace zajišťuje pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením silniční motorovou dopravu pro odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady, apod.

Příspěvková organizace může vykazovat i další hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je oprávněna provozovat pedikúru


Centrum sociálních služeb

  • přijímá žádosti o ubytování v Domech s pečovatelskou službou
  • vede pořadníky pro ubytování v těchto domech do těchto domů
  • uzavírá nájemní smlouvy a vede veškerou agendu s tímto spojenou
  • poskytuje pečovatelskou službu, přijímá žádosti na zavedení pečovatelské služby a uzavírá smlouvy na pečovatelskou službu
  • poskytuje základní sociální poradenství.

Prostřednictvím pečovatelské služby pomáháme seniorům a zdravotně postiženým občanům žít běžným způsobem života v domech s pečovatelskou službou nebo v jejich přirozeném sociálním prostředí u svých rodin. Podporujeme své uživatele v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele. Nabízíme ohleduplný, trpělivý, odborný a profesionální přístup všech našich pracovníků.

©2013 - 2015 Centrum sociálních služeb Tišnov