Aktuality

15.záříZájezd na zámek ValticeOdjezd od Podhorácké restaurace je v 9:30 hod. Doprava a vstupné: 320,- Kč
20.záříKoncert muzikálových melodiíZačátek ve 15:00 hodin v jídelně DPS Králova
4.říjnaDen otevřených dveří v CSS TišnovOd 9 do 16 hodin v budově DPS Králova
6.říjnaOslava Mezinárodního dne seniorůZačátek ve 14:00 hodin v jídelně DPS Králova
12.říjnaPoslechový pořadZačátek ve 15:00 hodin v knihovně DPS Králova
19.říjnaPlavání ve Wellness KuřimOdjezd od Podhorácké restaurace je v 11:45 hod. Doprava a vstupné: 100,- Kč
20.říjnaPodzimní výlet do Šebrova – Zahradnictví u KopřivůOdjezd od Podhorácké restaurace je v 13:00 hod. Doprava: 100,- Kč
2.listopaduPlavání ve Wellness KuřimOdjezd od Podhorácké restaurace je v 11:45 hod. Doprava a vstupné: 100,- Kč
9.listopaduPoslechový pořadZačátek ve 15:00 hodin v knihovně DPS Králova
16.listopaduPlavání ve Wellness KuřimOdjezd od Podhorácké restaurace je v 11:45 hod. Doprava a vstupné: 100,- Kč
7.prosincePlavání ve Wellness KuřimOdjezd od Podhorácké restaurace je v 11:45 hod. Doprava a vstupné: 100,- Kč
14.prosincePoslechový pořadZačátek ve 15:00 hodin v knihovně DPS Králova

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

bývalé kavárny o celkové výměře 106,21 m2
Bližší informace lze obdržet v době od 7 do 15.30 hod. u Ing. Mgr. Jany Wildové, ředitelky Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, Králova 1742, Tišnov, tel. 549 410 310, případně elektronicky wildova@css.tisnov.cz

zájezd na zámek Valtice

zájezd na zámek Valtice

Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá zájezd na zámek Valtice ve čtvrtek 15. září 2016 v 9:30 hodin. Úhrada výletu je 320,- Kč. Zahrnuje cestu autobusem, vstupné na zámek a degustaci ve vinném sklepě s odborným výkladem.
A na co se můžete ve Valticích těšit? Nejprve na krásný zámek, kde se seznámíme s životem té nejvyšší šlechty. Průvodce nás provede více než dvaceti reprezentativními místnostmi někdejší rezidence lichtenštejnských knížat, jednoho ze tří nejbohatších rodů v rakousko-uherské monarchii. Z uměleckého hlediska je nejcennější zámecká kaple s bohatou malířskou štukovou výzdobou a mramorový taneční sál. Za pozornost také stojí zrcadlový sál, obrazárna a salónek prince Karla. Výjimečnost Valticím dodává zámecký park v anglickém stylu. Tento zámek je druhou perlou Lednicko – valtického areálu. Status UNESCO památky přiláká každoročně tisíce návštěvníků.
Po prohlídce zámku bude následovat návštěva v Zámeckém vinném sklepě s následnou degustací, odborným výkladem a občerstvením. Na oběd se pouze přesuneme do levého křídla zámku, do Hotelu Hubertus
Odjíždíme autobusem od Podhorácké restaurace v 9:30 hod, další zastávky jsou u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou. Hlaste se u Markéty Prokopové ( 730 193 325) a Marty Špirkové (773 590 274), případně osobně v Centru sociálních služeb nejpozději do 9.září 2016.

Koncert muzikálových melodií

Koncert muzikálových melodií

Centrum sociálních služeb Tišnov Vás zve 20. září 2016 od 15,00 hodin do jídelny DPS Králova na hudební vystoupení, během něhož zazní písně z českých i světových muzikálů jako jsou Bídníci, My Fair Lady, Dracula a další. Všechny písně budou zpívány v češtině. Vystoupí Michaela Baladová a Jiří Daniel, kteří účinkují v Divadle Radost, Městském divadle Brno či v Divadle Broadway v Praze.
Vstupné dobrovolné.

Den otevřených dveří v CSS Tišnov

Den otevřených dveří v CSS Tišnov

V úterý 4. 10. 2016 od 9 do 16 hodin, proběhne v rámci Týdne sociálních služeb Den otevřených dveří na CSS spojený s podzimní výstavou. Budete mít možnost si prohlédnout nejen společné prostory v DPS jako je jídelna, tělocvična nebo knihovna, ale lze nahlédnout také k některým obyvatelům přímo do jejich bytu. Zájemci získají informace o domech s pečovatelskou službou a podmínkách bydlení zde, ale dovědí se také o nabídce pečovatelské služby a o dalších činnostech Centra sociálních služeb Tišnov. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Oslava Mezinárodního dne seniorů

Oslava Mezinárodního dne seniorů

Zveme Vás na oslavu Mezinárodního dne seniorů, která se uskuteční 6. října od 14:00 hod. v jídelně DPS Králova. Těšte se na bohaté odpoledne plné zážitků a překvapení. V jedinečném programu Senioři seniorům vystoupí zpěváci, hudebníci, vypravěči, modelky a tanečníci v důchodovém věku. Od 16,30 seniorská diskotéka. Občerstvení zajištěno.


Poslechové pořady

Poslechové pořady

Poslechové pořady Písničky ze starých časů

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, který připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.
Poslechové pořady se na podzim konají ve středu 12. října, 9. listopadu a 14. prosince od 15,00 hodin v knihovně DPS Králova.

Poslechové pořady

Poslechové pořady

Podzimní výlet do Šebrova – Zahradnictví u Kopřivů

Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá výlet do Šebrova ve čtvrtek 20. října 2016 ve 13:00 hodin. Úhrada výletu je 100,- Kč.
V rámci podzimních dýňových slavností v Zahradnictví u Kopřivů se můžete těšit na pestrou nabídku zahradních, okrasných a dalších květin především s podzimní tématikou. Jistě se rádi pokocháme aranžemi a nakoupíme.
Závěr našeho výletu zakončíme v restauraci Formanka v Lipůvce. Odjíždíme autobusem od Podhorácké restaurace ve 13:00 hod, další zastávky jsou u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou.
Hlaste se u Markéty Prokopové ( 730 193 325) a Marty Špirkové (773 590 274), případně osobně v Centru sociálních služeb nejpozději do 17. října 2016.

Termíny plavání 2. pololetí 2016

Říjen - 19.10.
Listopad - 2.11., 16.11.
Prosinec - 7.12.
Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11,45 hod. Doprava a vstupné: 100,- Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede. Kontakty pro bližší informace a přihlašování: Markéta Prokopová(mob.: 730 193 325), Marta Špirková (773 590 274) nebo osobně na pečovatelské službě.

Rozvrh pravidelných aktivit

Rozvrh pravidelných aktivit

Realizace projektu CZ.1.04/3.1.03./A7.00183

Dne 1. 11. 2013 byl v naší příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Tišnov společně s naším partnerem Centrem sociálních služeb Kuřim zahájen projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi" (CZ.1.04/3.1.03./A7.00183), financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Celková částka finanční podpory činí 1 085 694,40 Kč a realizace projektu je plánována do 30. 6. 2015.
Partnerství obou organizací vyplynulo z dlouhodobé spolupráce a také z nízkého počtu zaměstnanců, díky němuž by organizace nenaplnily jednotlivé kurzy samostatně.

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Rekonstrukce všech objektů CSS Tišnov byla dokončena.

Více fotografií naleznete v průběžně aktualizovaných fotoalbech zde:
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt A.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt B.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt C.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt D.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt E.

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, IČO 28334949
Tišnov, Králova 1742, Tišnov 66601
tel. 549 410 301- 4, fax. 549 410 308, e-mail: info@css.tisnov.cz

Hlavním účelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov je

Příspěvková organizace při naplňování svého účelu může zajišťovat kulturně společenskou a zájmovou činnost tišnovským seniorům a osobám se zdravotním postižením, v zájmu zachování a rozvoje jejich schopností a zapojení do společenského života.

Příspěvková organizace zajišťuje pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením silniční motorovou dopravu pro odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady, apod.

Příspěvková organizace může vykazovat i další hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je oprávněna provozovat pedikúru


Centrum sociálních služeb

Prostřednictvím pečovatelské služby pomáháme seniorům a zdravotně postiženým občanům žít běžným způsobem života v domech s pečovatelskou službou nebo v jejich přirozeném sociálním prostředí u svých rodin. Podporujeme své uživatele v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele. Nabízíme ohleduplný, trpělivý, odborný a profesionální přístup všech našich pracovníků.

©2013 - 2015 Centrum sociálních služeb Tišnov