Aktuality

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

bývalé kavárny o celkové výměře 106,21 m2
Bližší informace lze obdržet v době od 7 do 15.30 hod. u Ing. Mgr. Jany Wildové, ředitelky Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, Králova 1742, Tišnov, tel. 549 410 310, případně elektronicky wildova@css.tisnov.cz

Maškarní pyžamová zábava

Maškarní pyžamová zábava

Srdečně Vás zveme do Centra sociálních služeb na maškarní pyžamovou zábavu, která se bude konat ve čtvrtek 23. února 2017 od 14.00 hodin v jídelně DPS Králova. K tanci a poslechu zahrají manželé Maškovi. Kdy jindy si můžete vyrazit mezi lidi v oděvu na spaní - v pyžamu, noční košilce, županu? Vítány jsou i jiné masky. Přijďte se pobavit, zatančit si a zazpívat.
Vedle bohatého občerstvení a příjemné zábavy Vás čeká i tombola. Těšíme se na Vás. Vstupné dobrovolné.

Zahájení ostatkového průvodu

Zveme Vás na již tradiční tišnovský ostatkový průvod. Zahájení se koná v sobotu 25. února 2017 ve 14:30 hodin v jídelně DPS Králova. Program předvede Taneční soubor KVJ Tišnov pod vedením PhDr. Ireny Ochrymčukové za spolupráce s MěKS Tišnov. Přijďte si zazpívat a pobavit se.

Poslechový pořad Ovocné pokušení

Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, které připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert. Ve středu 8. března 2017 od 15:00 hodin se opět sejdeme v knihovně domu s pečovatelskou službou na Králově ulici a zaposloucháme se do písní Ivana Mládka, Pavla Nováka, Petry Janů nebo například Waldemara Matušky.
Další poslechové pořady se konají ve středu 12.dubna a 10. května od 15,00 hodin v knihovně DPS Králova.

Zájezd na zámek Rájec nad Svitavou

Zájezd na zámek Rájec nad Svitavou- Kamélie a sklo

Ve čtvrtek 9. března 2017 pořádáme jarní výlet na výstavu rájecké sbírky kamélií s názvem Křehká krása – Kamélie a sklo, která se koná na zámku Rájec nad Svitavou. Kvetoucí keře kamélií společně s dalšími květinami vyzdobí historické místnosti přízemí a hostinských apartmánů prvního patra zámku. Křehkou krásu kamélií doplní historické sklo ze sbírek a depozitářů zámku. Moderní sklo představí um, dovednosti, nápady a nové pohledy na zpracování skla umělců ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí. V období výstavy kamélií lze individuálně navštívit zámecké zahradnictví, kde bude možné zakoupit rostliny kamélie a další jarní květiny. Na zpáteční cestě se zastavíme v restauraci.
Odjezd od Podhorácké restaurace ve 13 hodin.(další zastávky u pošty, Penny a Pod Klucaninou).
Předpokládaný návrat je v 17.30 hod. Cena 220,- Kč zahrnuje dopravu a vstupné. Akce se uskuteční při minimálním počtu 20 osob.
Kontakty pro bližší informace: Markéta Prokopová (730 193 325), Marta Špirková (773 590 274). Osobně se můžete přihlásit také knihovně v DPS Králova.

Oslava Mezinárodního dne žen

Srdečně Vás zveme na oslavu Mezinárodního dne žen, která se bude konat v pátek 10. března 2017 ve 14 hodin v jídelně DPS Králova. Po loňském velmi úspěšném vystoupení nás opět navštíví Michaela Baladová a Jiří Daniel a zazpívají muzikálové písně. Tito mladí umělci z Brna účinkují v Divadle Radost a Městském divadle Brno. Můžete se těšit na nevšední zážitek plný krásných melodií.
Vstupné dobrovolné, občerstvení.

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 1. pololetí 2017

Únor - 1.2., 15.2.

Březen - 1.3., 15.3.

Duben - 5.4., 19.4.2017

Květen - 3.5., 17.5.2017
Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11,45 hod. Doprava a vstup: 100,- Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede. Kontakty pro bližší informace a přihlašování: Markéta Prokopová (mob.: 730 193 325), Marta Špirková (773 590 274) nebo osobně v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742

Rozvrh pravidelných aktivit

Rozvrh pravidelných aktivit

Realizace projektu CZ.1.04/3.1.03./A7.00183

Dne 1. 11. 2013 byl v naší příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Tišnov společně s naším partnerem Centrem sociálních služeb Kuřim zahájen projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi" (CZ.1.04/3.1.03./A7.00183), financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Celková částka finanční podpory činí 1 085 694,40 Kč a realizace projektu je plánována do 30. 6. 2015.
Partnerství obou organizací vyplynulo z dlouhodobé spolupráce a také z nízkého počtu zaměstnanců, díky němuž by organizace nenaplnily jednotlivé kurzy samostatně.

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Rekonstrukce všech objektů CSS Tišnov byla dokončena.

Více fotografií naleznete v průběžně aktualizovaných fotoalbech zde:
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt A.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt B.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt C.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt D.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt E.

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, IČO 28334949
Tišnov, Králova 1742, Tišnov 66601
tel. 549 410 301- 4, fax. 549 410 308, e-mail: info@css.tisnov.cz

Hlavním účelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov je

Příspěvková organizace při naplňování svého účelu může zajišťovat kulturně společenskou a zájmovou činnost tišnovským seniorům a osobám se zdravotním postižením, v zájmu zachování a rozvoje jejich schopností a zapojení do společenského života.

Příspěvková organizace zajišťuje pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením silniční motorovou dopravu pro odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady, apod.

Příspěvková organizace může vykazovat i další hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je oprávněna provozovat pedikúru


Centrum sociálních služeb

Prostřednictvím pečovatelské služby pomáháme seniorům a zdravotně postiženým občanům žít běžným způsobem života v domech s pečovatelskou službou nebo v jejich přirozeném sociálním prostředí u svých rodin. Podporujeme své uživatele v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele. Nabízíme ohleduplný, trpělivý, odborný a profesionální přístup všech našich pracovníků.

©2013 - 2015 Centrum sociálních služeb Tišnov