Aktuality

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

bývalé kavárny o celkové výměře 106,21 m2
Bližší informace lze obdržet v době od 7 do 15.30 hod. u Ing. Mgr. Jany Wildové, ředitelky Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, Králova 1742, Tišnov, tel. 549 410 310, případně elektronicky wildova@css.tisnov.cz

Měření zraku

Měření zraku zdarma

Centrum sociálních služeb Tišnov a Oční klinika NeoVize zvou na Měření zraku zdarma v pondělí 5.9.2016 od 14:00 hodin v jídelně DPS Králova. Zájemci si mohou nechat na místě bezplatně změřit dioptrie na autorefraktometru, vyzkoušet vidění na čtení a nechat si provést rychlotest onemocnění sítnice. Odborník zodpoví dotazy týkající se zraku či potíží s viděním.

zájezd na zámek Valtice

zájezd na zámek Valtice

Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá zájezd na zámek Valtice ve čtvrtek 15. září 2016 v 9:30 hodin. Úhrada výletu je 320,- Kč. Zahrnuje cestu autobusem, vstupné na zámek a degustaci ve vinném sklepě s odborným výkladem.
A na co se můžete ve Valticích těšit? Nejprve na krásný zámek, kde se seznámíme s životem té nejvyšší šlechty. Průvodce nás provede více než dvaceti reprezentativními místnostmi někdejší rezidence lichtenštejnských knížat, jednoho ze tří nejbohatších rodů v rakousko-uherské monarchii. Z uměleckého hlediska je nejcennější zámecká kaple s bohatou malířskou štukovou výzdobou a mramorový taneční sál. Za pozornost také stojí zrcadlový sál, obrazárna a salónek prince Karla. Výjimečnost Valticím dodává zámecký park v anglickém stylu. Tento zámek je druhou perlou Lednicko – valtického areálu. Status UNESCO památky přiláká každoročně tisíce návštěvníků.
Po prohlídce zámku bude následovat návštěva v Zámeckém vinném sklepě s následnou degustací, odborným výkladem a občerstvením. Na oběd se pouze přesuneme do levého křídla zámku, do Hotelu Hubertus
Odjíždíme autobusem od Podhorácké restaurace v 9:30 hod, další zastávky jsou u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou. Hlaste se u Markéty Prokopové ( 730 193 325) a Marty Špirkové (773 590 274), případně osobně v Centru sociálních služeb nejpozději do 9.září 2016.

Rozvrh pravidelných aktivit

Rozvrh pravidelných aktivit

Realizace projektu CZ.1.04/3.1.03./A7.00183

Dne 1. 11. 2013 byl v naší příspěvkové organizaci Centru sociálních služeb Tišnov společně s naším partnerem Centrem sociálních služeb Kuřim zahájen projekt „Vzděláváním ke zvyšování kvality pečovatelské služby v Tišnově a Kuřimi" (CZ.1.04/3.1.03./A7.00183), financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Celková částka finanční podpory činí 1 085 694,40 Kč a realizace projektu je plánována do 30. 6. 2015.
Partnerství obou organizací vyplynulo z dlouhodobé spolupráce a také z nízkého počtu zaměstnanců, díky němuž by organizace nenaplnily jednotlivé kurzy samostatně.

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov

Rekonstrukce všech objektů CSS Tišnov byla dokončena.

Více fotografií naleznete v průběžně aktualizovaných fotoalbech zde:
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt A.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt B.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt C.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt D.
Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov - Objekt E.

Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, IČO 28334949
Tišnov, Králova 1742, Tišnov 66601
tel. 549 410 301- 4, fax. 549 410 308, e-mail: info@css.tisnov.cz

Hlavním účelem příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov je

Příspěvková organizace při naplňování svého účelu může zajišťovat kulturně společenskou a zájmovou činnost tišnovským seniorům a osobám se zdravotním postižením, v zájmu zachování a rozvoje jejich schopností a zapojení do společenského života.

Příspěvková organizace zajišťuje pro tišnovské seniory a osoby se zdravotním postižením silniční motorovou dopravu pro odvoz k lékaři, do nemocnice, na úřady, apod.

Příspěvková organizace může vykazovat i další hospodářskou činnost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Je oprávněna provozovat pedikúru


Centrum sociálních služeb

Prostřednictvím pečovatelské služby pomáháme seniorům a zdravotně postiženým občanům žít běžným způsobem života v domech s pečovatelskou službou nebo v jejich přirozeném sociálním prostředí u svých rodin. Podporujeme své uživatele v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele. Nabízíme ohleduplný, trpělivý, odborný a profesionální přístup všech našich pracovníků.

©2013 - 2015 Centrum sociálních služeb Tišnov